Ochrana osobných údajov

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření k zajištění souladu eshopu www.welovefashion.cz s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů naleznete zde:

 Ochrana osobních údajů:

 Za ochranu osobních údajů je možno kontaktovat písemně e-mailem na adrese info@welovefashion.sk nebo písemně poštou na adrese K & A s.r.o SNP 76/25 Želiezovce 93701

Webový profil "Můj účet" (včetně služby Hodnocení a recenze)

 Abyste si mohli uložit nákupní seznam nebo přidávat hodnocení našich výrobků, potřebujete mít vytvořený účet na webové stránce welovefashion.sk na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři. Pokud nám v souvislosti s vaším hodnocením poskytnete svou e-mailovou adresu, tak nám dáváte souhlas s tím, abychom vás kontaktovali v souvislosti s uděleným hodnocením a jinými administrativními záležitostmi týkajícími se této služby.

Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do vašeho odvolání, tedy do zrušení účtu.

Nakupovat a registrovat se v našem eshopu mohou osoby starší 18 let.

Svou registrací zároveň prohlašujete, že jste dosáhli tento minimální věk.

Po registraci u nás si umíte sami v účtu změnit kdykoliv Vaše osobní údaje.

Nákup on-line:

Naše zboží si můžete objednat on-line. Pro tento účel si od vás vyžádáme nezbytně potřebné osobní údaje, bez kterých nebude možné uzavřít smluvní vztah a tedy zboží objednat. Vaše osobní údaje uvedené v objednávce budou zpracovávány i našimi smluvními partnery, kteří zajišťují případné doručení zboží přímo k vám (Slovenská pošta, as se sídlem Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica a GLS General Logistics Systems sro, se sídlem Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec.

Proč potřebujeme Vaše údaje:

Z důvodu správného vybavení vaší objednávky a informování o jejím průběhu potřebujeme znát jméno objednávajícího (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme všechny vaše objednávky, které jste u nás realizovali.

Jaké Vaše údaje zpracováváme:

E shop www.welovefashion.cz zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží ( číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet K&A s.r.o), i pro účely vyřizování reklamací i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Eshop www.welovefashion.cz zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů eshopem www.welovefashion.cz je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

a) Websupport, s.r.o, IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava

b) Slovenská spořitelna, a.s. se sídlem Tomášikova 48, 83237 Bratislava

c) Slovenská pošta, a.s. se sídlem Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica

d) GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec

Na jak dlouho uchováváme Vaše údaje:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

Platba při doručení a platba předem na předfakturu:

Vaše platba za zboží a přepravu bude zpracovávány smluvním partnerem Slovenská spořitelna, a.s. se sídlem Tomášikova 48, 83237 Bratislava a Slovenská pošta, a.s. se sídlem Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a dále na plnění souvisejících nároků (např. Reklamace).

Reklamace

Reklamaci můžete podat přímo v naší prodejně, e-mailem, telefonicky a rovněž prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Ve všech případech si od vás vyžádáme nezbytné osobní údaje potřebné k vyřízení reklamace a na případné kontaktování vaší osoby v souvislosti s reklamací. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši smluvní partneři (např. Doprava), pokud je nutná jejich součinnost.

Řešení stížností zákazníků

Eshop www.welovefashion.cz zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů eshopem www.welovefashion.cz je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

Otázky

Často se chcete jen zeptat na naše výrobky, co můžete udělat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, v němž je třeba uvést alespoň kontakt, na který vám můžeme poskytnout odpověď. Vaše osobní údaje budou zpracovávány 1 měsíc od odeslání odpovědi, abychom si byli jisti, že jste od nás dostali odpověď, a v případě, pokud se vyskytnou nějaké technické či jiné problémy, abychom vám mohli danou informaci opět odeslat.

Kontaktní centrum - telefonický hovor

Pokud upřednostňujete telefonický hovor s námi tak Vás zde informujeme, že tento hovor není z naší strany zaznamenáván a tudíž ho ani nearchivuje.

Vyzvednutí zboží a doprava

Pokud si nechcete zboží sami vyzvednout v naší prodejně a odvézt, tak si můžete objednat službu, v jejímž rámci vám zajistíme shromáždění vámi vybraných výrobků a jejich následnou dopravu k vám. Pro tento účel si od vás vyžádáme osobní údaje nezbytně nutné k uzavření objednávky, t. j. smlouvy, a na dopravu zboží k vám, kterou zajišťuje náš smluvní partner (Slovenská pošta, a.s. se sídlem Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica a GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec.)

Vaše osobní údaje budou zpracovávány během plnění smlouvy a následně z ní vyplývajících nároků (např. Reklamace).

Marketingová komunikace

Pokud vás zajímají novinky o našich výrobcích, službách a akcích, tak se můžete přihlásit k odběru takových novinek, čímž nám udělíte souhlas informovat vás prostřednictvím e-mailu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a to až do odvolání vašeho souhlasu, co můžete udělat kdykoliv.

Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu či vymazání vašich osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak speciálním předpisům. Máte právo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo pro uzavření smluvního vztahu s námi, t. j. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. Máte právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoliv svůj souhlas na jednotlivé činnosti zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo požádat o zapomenutí vašich údajů kliknutím na tlačítko "Zapomenutí" a vyplněním formuláře po odeslání kterého Vám do mailové schránky přijde mail. Po potvrzení mailu se automaticky provede zapomenutí vašich dat. Máte právo podat stížnost u dohlížitele na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou k dispozici na internetové stránce www.uoou.sk.

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy. Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním eshopu www.welovefashion.cz následovně:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti - e shopu: K & A s.r.o SNP 76/25 Želiezovce 93701

b) elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@welovefashion.sk